• Header AME

AME

Aero-medical Examiner (AME)

Om de rechten van hun vliegbrevet te mogen uitoefenen, dienen vliegers periodiek een medische keuring te ondergaan om hun vliegmedische geschiktheid te kunnen vaststellen. Vastgestelde vliegmedische geschiktheid resulteert vervolgens in de afgifte van een medisch certificaat aan de vlieger.

De regelgeving met betrekking tot de civiele vliegmedische eisen is vastgelegd in Part MED van de European Aviation Safety Agency (EASA). Deze regelgeving is te vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): ILT Wet- en Regelgeving.

Eisen

Het verrichten van vliegmedische keuringen klasse 1 en 2 is voorbehouden aan een Aero-medical Examiner (AME), al dan niet verbonden aan een Aero-medical Centre (AeMC). De certificering van de AME geschiedt door de ILT.

Aanvragers van een AME certificaat ten behoeve van het verrichten van klasse 2 keuringen dienen ten minste:

  1. Volledig gekwalificeerd en bevoegd te zijn voor de geneeskundige praktijk en een certificaat van voltooiing van een specialistische opleiding te hebben;
  2. Met goed gevolg de basiscursus luchtvaartgeneeskunde te hebben voltooid.

Voor de afgifte van een AME certificaat ter uitbreiding van de rechten ten behoeve van het verrichten van klasse 1 keuringen dient de aanvrager tevens:

  1. Ten minste 30 klasse 2 keuringen te hebben verricht over een periode niet meer dan 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag;
  2. Met goed gevolg de cursus luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden te hebben voltooid;
  3. Een praktijkopleiding te hebben gevolgd bij een AeMC of onder toezicht van de ILT.

Wanneer men voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan men bij de ILT een aanvraag indienen voor de afgifte van een AME certificaat. Verdere informatie is te vinden op de website van de ILT.

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.