Wetenschappelijke dag 18 september 2015 - Update

18 september 2015 wetenschappelijke dag ism onze Belgische zustervereniging AMABEL.

Locatie CML Kampweg 3 Soesterberg.

Helaas kan deze bijeenkomst met Amabel niet doorgaan op 18 september in verband met het niet beschikbaar zijn van de sprekers die Amabel had uitgenodigd.

In de eerstvolgende bestuursvergadering zal er naar gestreefd worden alsnog een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.