Wetenschappelijke middag 20 november 2015

Geachte leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde,

Hierbij nodigen wij u uit voor een wetenschappelijke middag. De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 november 2015, van 13:00 tot 17:00 uur. Locatie: Centrum voor Mens en Luchtvaart, Kampweg 3, Soesterberg

Na afloop van de bijeenkomst zullen de AME-certificaten worden uitgereikt aan de deelnemers die geslaagd zijn voor de AME-cursus van september 2015. Tevens is er gelegenheid voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Het onderwerp is Psychiatrie in de luchtvaart met speciale nadruk op verslaving.

Stemmingsstoornissen: wanneer wel/niet fit to fly: Peter-Jan van Eeten (vliegerarts en psychiater )

  • Verslaving: inzichten, signalering, behandeling, nazorg: door Etienne Olivier, psychiater Castle Craig Nederland en Ed Zuiderwijk, Teamleider behandelteam.
  • Wat is de aanpak van de KLM van vliegers met een verslavingsprobleem: de Antiskidgroep door Rutger Vossen, lid Antiskidgroep, gepensioneerd vlieger, en ervaringsdeskundige en Peter den Dikken, bedrijfsarts KLM voor de vliegers.

De Aeromedische Werkgroep zal verslag doen van de laatste activiteiten.

Deze bijeenkomst op 20 november 2015 is geaccrediteerd voor bedrijfsartsen (4 punten). Voor AME’s zal ILenT de accreditatie verlenen.

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen aan de secretaris van de NVvLG, Marja Osinga, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We hopen velen van u te mogen begroeten op deze interessante bijeenkomst.

Namens het bestuur,

Frans Terlouw, voorzitter

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.