Wetenschappelijke avond 4 maart 2015

4 maart 2015

Wetenschappelijke avond maart 2015

Deventer, 7 februari 2015

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op: Woensdagavond 4 maart 2015

Deze avond zal plaatsvinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg.
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19:30 uur.Het thema van de bijeenkomst betreft wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de luchtvaartgeneeskunde. De leden van de Aeromedische Werkgroep zullen verslag doen van hun activiteiten. Sprekers o.a.:

  • Ries Simons diabetes/insuline
  • Paul Michel de Grood SSRI's
  • Ries Simons leeftijdsgrens voor single pilot flying
  • Jaap Jan Witte posttraumatische epilepsie

Doelstelling van de bijeenkomst is de leden informeren aangaande de stand van zaken binnen de Aeromedische Werkgroep en de verbinding hiervan met de (dagelijkse) praktijk. Welke behoefte aan ondersteuning met wetenschappelijk onderzoek bestaat er vanuit de praktijk van ons werk als luchtvaartgeneeskundige?

Namens het Prof. J. Jongbloedfonds zal een toelichting worden gegeven over de wijze waarop het fonds wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de lucht- en ruimtevaartgeneeskunde kan ondersteunen.

  • De volgende wetenschappelijke bijeenkomst staat gepland voor 22 april 2015 op dezelfde locatie (CML) en op dezelfde tijd (20.00 - 22.00 uur).
  • De Algemene Leden Vergadering zal op vrijdag 5 of zaterdag 6 juni 2015 plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden om de ALV bij Eurocontrol in Maastricht of Brussel te organiseren. Nadere informatie volgt per e-mail/post en via de Website.

Graag opgave van deelname aan de wetenschappelijke avond op 4 maart per e-mail aan de secretaris Marja Osinga:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Voor diegenen die nog geen e-mail adres hebben doorgegeven het verzoek om dit alsnog bij de secretaris te doen.

Namens het bestuur van de NVvLG

Frans Terlouw
voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.