Bestuur

Op 1 juli 2013 treedt de huidige voorzitter, W.C.M. Tielemans, af. Hij is niet herkiesbaar. Martin J.E. Polak is bereid gevonden zijn taak over te nemen.

Het bestuur van het Jongbloedfonds heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is nu als volgt samengesteld:

M.J.E. Polak
Voorzitter
R. Simons
Secretaris
W.A.L. Godefroy
Penningmeester

Copyright © 2018 Jongbloedfonds - Ontwerp door WoodyOnline - Hosting door WoodyDesign