Aanvraag subsidie

Bij de aanvraag voor subsidie dienen o.a. doelstelling van het onderzoek, vraagstelling, methode van onderzoek, planning, begeleiding en totale kosten te worden vermeld. Duidelijk moet worden aangegeven voor welk deel van het onderzoek subsidie wordt gevraagd. Tenslotte dient de relevantie voor de luchtvaartgeneeskunde te worden aangegeven.

Aanvullende informatie over subsidie mogelijkheden kunt u verkrijgen via de secretaris per e-mail of per fax: 087 7849492 bij het secretariaat van de Stichting.

Copyright © 2020 Jongbloedfonds - Ontwerp door WoodyOnline