Financiële ondersteuning

Prof. Dr. J. Jongbloedfonds kan financieel bijdragen aan de kosten van bijvoorbeeld onderzoeken en proefschriften.

In 2019 heeft het Prof. J. Jongbloedfonds een financiële bijdrage gegeven aan de “Clear™ Hypobaric Chamber Air Travel Simulation Test”. Deze studie had als doel de efficacy en bruikbaarheid te testen van een innovatief hulpmiddel om oorpijn tijdens veranderingen in de cabinedruk te reduceren of te voorkomen. Het experiment werd uitgevoerd in de hypobare kamer van het Centrum voor Mens en Luchtvaart. De rapportage van de onderzoeksresultaten is in de bijlage te vinden.

In 2012 heeft het Prof. dr. J. Jongbloedfonds financieel bijgedragen aan de kosten van de dissertatie getiteld "Prevention of flight-related neck pain in military aircrew" waarop Marieke van den Oord op 11 december 2012 aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd.

Lees verder

In 2011 heeft het Prof. dr. J. Jongbloedfonds een bescheiden financiële bijdrage gegeven aan Oswald Bloemen voor de kosten van zijn proefschrift "Brain markers for psychosis and autism", waarop hij op 11 februari 2011 aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd.

Lees verder

In 2009 is een financiële bijdrage toegekend aan Saskia Kuipers voor haar promotie onderzoek getiteld: "Air travel and venous thrombosis, results of the WRIGHT study", Part 1: Epidemiology en aan Anja Johanna Maria Schreijer voor haar promotie onderzoek getiteld: "Air travel and venous thrombosis, results of the WRIGHT study", Part 2: Mechanism.

Lees verder

Begin 2009 is voor het onderzoeksvoorstel "vliegangst bij piloten" van Oedske Osinga een tegemoetkoming in de kosten toegekend. Inmiddels is het onderzoek afgerond.

Lees verder

Copyright © 2020 Jongbloedfonds - Ontwerp door WoodyOnline