• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 14 maart 2018

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:    Slaapproblemen, onderzoek en behandeling.

Marcel Smits, neuroloog / somnoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, ziet regelmatig vliegend personeel met slaapproblemen. Hij zal vertellen over de achtergronden van slapen en slaapstoornissen, bioritme en de werking van melatonine. Tevens zal hij een overzicht geven van de onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij slaapstoornissen, aangevuld met casuïstiek.

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mede vanwege een verandering bij het beveiligingsbeleid bij het CML. U moet zich bij binnenkomst kunnen legitimeren. 

De NVvLG is voornemens een basiscursus luchtvaartgeneeskunde te organiseren van 4 tot en met 14 juni 2018. Potentiële deelnemers worden verzocht zich vóór 1 maart 2018 per mail te wenden tot de secretaris.
(Dag)delen van de cursus kunnen enkel gevolgd worden door deelnemers die reeds in het verleden de gehele basiscursus hebben gevolgd.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

De Vereniging is voornemens om in juni 2018 een basiscursus luchtvaartgeneeskunde te gaan organiseren. Aangezien deze basiscursus enkel doorgang kan vinden bij voldoende aanmeldingen, worden geïnteresseerden verzocht zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 maart 2018, te wenden tot de Secretaris van de Vereniging via het mailadres; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Deelname aan (dag)delen van de basiscursus is alleen mogelijk indien men in het verleden reeds de volledige basiscursus heeft gevolgd.

De basiscursus zal plaatsvinden van 4 tot en met 14 juni 2018.

 

Op 8 augustus 2017 is de vernieuwe website van de NVvLG online gegaan. Het uiterlijk van de site is aanzienlijk veranderd, maar ook is er achter de schermen technisch veel aangepast. Heeft u aan- of opmerkingen, vragen of suggesties: laat het weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier.

Sinds maart 2016 is het email adres van de secretaris This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • E-mail "Verzoek om kandidatenleden bestuur NVvLG" is op woensdag 1 februari 2017 18:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
  • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond 15 maart 2017" is op maandag 13 februari 2017 13:10 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
  • E-mail: "Convocaat en Agenda ALV 1 juli 2017" is op zaterdag 3 juni 2017 10:50 verzonden naar alle leden van de NVvLG
  • E-mail: "Convocaat wetenschappelijke bijeenkomst op 13 december 2017" is op maandag 12:20 verzonden naar alle leden van de NVvLG
  • E-mail: "NVvLG Wetenschappelijke avond 14 maart 2018" is op maandag 12 februari 2018 10:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG

Contact

  • Kampweg 3
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2017 NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.