• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

De AME Cursus voor Gevorderden die gehouden zou worden van 27 november tot en met 6 december 2017 gaat niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen. Met leden die zich aangemeld hebben, wordt persoonlijk contact opgenomen per e-mail.  Meer informatie volgt,  zodra beschikbaar, op deze paats en via de Nieuwsbrief.

 

Op 8 augustus 2017 is de vernieuwe website van de NVvLG online gegaan. Het uiterlijk van de site is aanzienlijk veranderd, maar ook is er achter de schermen technisch veel aangepast. Heeft u aan- of opmerkingen, vragen of suggesties: laat het weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier.

Sinds maart 2016 is het email adres van de secretaris This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • E-mail "Verzoek om kandidatenleden bestuur NVvLG" is op woensdag 1 februari 2017 18:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
  • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond 15 maart 2017" is op maandag 13 februari 2017 13:10 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
  • E-mail: "Convocaat en Agenda ALV 1 juli 2017" is op zaterdag 3 juni 2017 10:50 verzonden naar alle leden van de NVvLG

Contact

  • Kampweg 3
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2017 NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.