• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Een van de leden van onze Vereniging merkte terecht op dat de datum in de onderwerp/subject-regel van de email met het convocaat voor de ALV niet correct is. De juiste datum is 8 juni 2018, zoals ook in het convocaat zelf is vermeld.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018.

De ALV zal plaats vinden op vrijdag 8 juni 2018.

Locatie: Space Expo,  Keplerlaan 3,  2201 AZ  Noordwijk

Programma:

13.00  uur                   Ontvangst

13.30 - 14.30 uur        Algemene Ledenvergadering.

14.30 - 15.30 uur        Medische eisen voor piloten van suborbitale ruimtevoertuigen door dhr R.Simons, senior research physician bij TNO 

15.30 - 16.30 uur        Bezoek Space Expo met rondleiding ter nadere uitleg van bovenstaande

16.30 - 17.00 uur        Afsluitend borrel bij Space Expo

Voor het wetenschappelijke deel wordt accreditatie aangevraagd bij ILenT.

U wordt verzocht zich aan te melden voor deze middag bij de secretaris, Gertrud Goldhoorn,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  De aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege de locatie.

De bijeenkomst, zowel de ALV als het wetenschappelijke deel, is alleen toegankelijk voor leden.

De agenda voor de ALV is bijgesloten.. De andere stukken (jaarverslag, financieel verslag, begroting, Prof. Dr. J. Jongbloedfonds, ESAM)  worden op de vergadering uitgereikt, deze zullen t.z.t. ook op de website vermeld worden. Indien u de stukken eerder per e-mail wilt ontvangen, kunt u een mail naar de secretaris sturen.

Op 7 december zal het 60-jarig bestaan van de NVvLG gevierd gaan worden met een symposium op het Vliegveld van Teuge.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

De basiscursus luchtvaartgeneeskunde, georganiseerd door de Vereniging, vindt definitief plaats van 4 tot en met 14 juni 2018. U kunt zich hiervoor nog aanmelden tot 15 april 2018 bij de Secretaris van de Vereniging via het mailadres; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Deelname aan (dag)delen van de basiscursus is alleen mogelijk indien men in het verleden reeds de volledige basiscursus heeft gevolgd.

 
  • 1
  • 2

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2017 NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.